Predmet: Modeliranje u saobraćaju i transportu (12 - S0M4)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastSaobraćajno inženjerstvo
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za saobraćaj
Program predmeta

Program se primenjuje od 18.10.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Operaciona istraživanjadada
Cilj predmeta je da se studenti osposobe da kreiraju sisteme za podršku u odlučuvanju u različitim saobraćajnim procesima primenom matematičkih, statističkih, grafičkih i tabelarnih proračuna koji se baziraju na metode i tehnike modeliranja.
Usvajanjem sadržaja predmeta studenti će biti osposobljeni da vladaju veštinama pravilnog izbora metoda i tehnika odlučivanja, stvaranja modela, objašnjavanja i komparacije rezultata, evaluacije projekata i predviđanja pojava u saobraćaju.
Opšto o modelima i modeliranju. Identifikovanje saobraćajno-transportnih procesa koji se mogu modelirati. Metode i modeli odlučivanja. Specifičnosti statistika saobraćajnih procesa. Fomiranje determinističkih, heurističkih i stohastičkih modela u saobraćaju i transportu. Primena simulacionog modeliranja saobraćajnih procesa u kontinualnom vremenu. Modeliranje elemenata rizika u saobraćaju. Metode višekriterijumskog odlučivanja. Modeli prognoziranja. Modeliranje procesa u saobraćaju i transportu primenom veštačke intelegencije.
Predavanja, auditorne i računske vežbe, konsultacije, seminarski radovi. Primena odgovarajućih softverskih paketa.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Milutin Čupić, Milija SuknovićOdlučivanje2008Fakultet organizacionih nauka Univeriziteta u BeograduSrpski jezik
Svetozar Vukadinović, Jovan PopovićMatematička statistika2008Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultetSrpski jezik
Svetozar Vukadinović, Jovan PopovićZbirka rešenih zadataka iz matematičke statistike2008Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultetSrpski jezik
Svetozar VukadinovićMasovno opsluživanje1988Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Mirko ČičakModeliranje u železničkom saobraćaju2003Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultetSrpski jezik
John Tennent,Graham Friend Guide to Buisiness Modelling2005The Economist in Association with Profile Books Ltd., London, Great BritainEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Stojić dr Gordan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Tanackov dr Ilija
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Ruškić dr Nenad
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Matović Boško
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Matović Boško
Asistent - dr nauka

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Bačkalić dr Svetlana
Docent

Računarske vežbe