Predmet: Zaštita od hemijskih štetnosti, požara i eksplozija (17 - ZR504A)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2009..

Unapređenje postojećih i sticanje novih znanja o eksplozivnim, zapaljivim i toksičnim karakteristikama materija i hemijskih jedinjenja koja se proizvode, koriste ili skladište u procesu rada i na taj način mogu prouzrokovati ozbiljne posledice po zdravlje zaposlenih, povrede na radu, profesionalne bolesti ili ugroziti životnu sredinu.
Stiču se znanja iz osnovnih modaliteta kojima se manifestuju mehanička, termička i toksična dejstva hemijskih jedinjenja. Poznavanje uslova pod kojima se određene supstance eksplozivno razlažu uz oslobađanje plamena, značajne količine energije ili različitih produkata razgradnje. Teorijsko i praktično znanje o pravilnom izboru sredstva za gašenje požara u zavisnosti od vrste gorive materije, ne samo sa aspekta zaštite od požara, već i sa aspekta zdravlja i bezbednosti na radu, kao i zaštite životne sredine. Poznavanje stepena toksičnosti pojedinačnih hemijskih jedinjenja i sprovođenje adekvatnih mera zaštite na radu.
Teorijska nastava: Direktno dejstvo štetnih materija (načini dejstva toksičnih materija, procena toksičnosti, otrovi i stepen otrovnosti, opasnost i klasifikacija opasnosti od štetnih materija). Indirektno dejstvo štetnih materija (požar i kategorije požara, procena opasnosti od hemijskog požara, opasnost od požara i eksplozija). Transport opasnih materija. Skladištenje i pakovanje opasnih materija. Rad sa opasnim i štetnim materijama. Mere zaštite na radu. Opasne otpadne materije. Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se kroz računske zadatke i eksperimentalnim putem ilustruju teme obrađene na teorijskoj nastavi, što doprinosi boljoj vizualizaciji i razumevanju problematike obrađene na teorijskoj nastavi.
Nastava na predmetu se sprovodi kroz predavanja, računske i laboratorijske vežbe. Predavanja se sprovode uz PowerPoint prezentacije, video priloge i animacije. Tokom semestra je obavezno prisustvo predavanjima, kao i računskim i laboratorijskim vežbama, što spada u deo predispitnih obaveza. U okviru predispitnih obaveza na predmetu je i seminarski rad. Konsultacije u okviru predmeta su zajedničke ili individualne. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na pismeni, a potom na usmeni ispit.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stojanović, D., Stojanović, N., Kosanović, Đ.Štetne i opasne materije1984Rad, BeogradSrpski jezik
Filipović, I., Lipanović, S.Opća i anorganska kemija I, II (odabrana poglavlja)1995Školska knjiga, ZagrebSrpski jezik
Phillip Carson, Clive MumfordHazardous Chemicals Handbook2002Linacre House, Jordan Hill, OxfordEngleski
Guan Heng Yeoh and Kwok Kit YuenComputational Fluid Dynamics in Fire Engineering2009Butterworth-HeinemannEngleski
Мihајlоvić, E., Мlаđаn, D., Јаnkоvić, Ž.Prоcеsi i srеdstvа zа gаšеnjе pоžаrа2009Fаkultеt zаštitе nа rаdu, NišSrpski jezik
Dennis P. NolanHandbook of Fire and Explosion Protection Engineering Principles2011Gulf Professional Publishing, Elsevier IncEngleski
Arsenijević, S.Organska hemija2001Partenon, BeogradSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Srđan
Naučni saradnik

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Zoraja dr Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe