Ментори: Сценски дизајн
Професор
Недостаје слика

Hannah др Dorita
Гостујући професор

Недостаје слика

Бошковић Живановић др Романа
Редовни професор

Недостаје слика

Дадић-Динуловић др Татјана
Редовни професор из поља уметности

Недостаје слика

Давид Зарић др Миа
Ванредни професор из поља уметности

Недостаје слика

Дебреи Денеш
Редовни професор

Недостаје слика

Динуловић др Радивоје
Редовни професор из поља уметности

Недостаје слика

Максимовић др Зоран
Редовни професор

Недостаје слика

Павић мр Бранко
Редовни професор

Недостаје слика

Правдић др Иван
Ванредни професор

Недостаје слика

Селинкић Слободан
Редовни професор