Predmet: Viši kurs matematike 1 (17 - Z506)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB3
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz numeričke matematike i optimizacionih metoda.
Stečena znanja koristi u daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele iz stručnih predmeta koristeći pređeno gradivo iz numeričke matematike i optimizacionih metoda.
Teorijska nastava (predavanja): Modul: Numerička matematika.Približni brojevi. Aproksimacije funkcija. Numeričko rešavanje nelinearnih jednačina. Sistemi nelinearnih jednačina. Monte-Karlo metoda.Modul: Optimizacija. Klasične metode optimizacije.Jednodimenzionalna optimizacija. Linearno programiranje (grafički metod; simpleks metod; transportni problem).Matematičko modeliranje i simulacija.Praktična nastava (vežbe): Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo, a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko-računske i laboratorijske (računarske) vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Izlaganje teoretskog dela propraćeno je odgovarajućim primerima koji doprinose razjašnjenju teoretskog dela gradiva. Na računskim vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja, a na laboratorijskim (računarskim) korišćenje programskih paketa (bar jednog) npr.: C,Maple,Mathematica,Matlab. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledeća 2 dela (prvi deo: Numerička matematika; drugi deo: Optimizacija). Usmeni deo završnog ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Petrić, J.Operaciona istraživanja1987Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
Ralević, N.Odabrana poglavlja iz matematike2010Symbol, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada10.00
Teorijski deo ispitaneda30.00
Praktični deo ispita - zadacineda40.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Buhmiler dr Sandra
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kostić dr Marko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Đurđević Andrea
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Ostojić dr Tijana
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe