Predmet: Hidrotehničke melioracije (17 - GH406)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastHidrotehnika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Upoznavanje studenata sa praktičnim problemima i sticanje stručnih znanja za primenu u praksi iz oblasti odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednih kultura.
Stečena znanja se primenjuju u inženjerskoj praksi.
Osnove projektovanja hidrotehničkih melioracija. Obrada hidrometeoroloških podloga, podloga o tlu, režimu voda u tlu, podataka u potrebi vode - bilans voda i sl. Odvonjavanje. Suvišne vode, tlo i podzemne vode (hidromodul odvodnjavanja, vreme odvodnjavanja). Mogućnosti i način odvodnjavanja suvišnih voda. Sistemi za odvodnjavanje (otvoreni, zatvoreni, kombinovani). Projektovanje, gradnja, eksplotacija i održavanje odvodnog sistema. Objekti za odvodnjavanje (kanali, drenaže, kolektori, crpne stanice, mostovi, propusti, kaskade, ustave, brzotoci i sl.). Navodnjavanje. Bilans voda, deficit vode i uloga tla u navodnjavanju. Proračun modula, norme i turnusa navodnjavanja. Metode natapanja zemljišta (plavljenje, prelivanje, brazde, orošavanje, kap-po-kap, podzemno natapanje i sl.). Proračun optimizacije sistema za navodnjavanje. Projektovanje, gradnja, pogon i održavanje sistema za navodnjavanje. Objekti u navodnjavanju (kanali, cevovodi, vodozahvat, crpna stanica, regulacioni objekti, ostali objekti na sistemu).
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakteristicnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristicni zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama, uspeha na kolokvijumima i pismenom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Kolaković, S.Hidrotehničke melioracije-odvodnjavanje sa CD-om2006Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Kolaković S.Skripta predavanja-navodnjavanje u elektronskom izdanju2006FTN-Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Odbranjene računarske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda35.00
Kolokvijumnene35.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kolaković dr Srđan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Stipić Danilo
Asistent-master

Auditorne vežbe