Predmet: Upravljanje projektima i građenjem 2 (06 - A394)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje znanja o procesu građenja građevinskih objekata i načinima organizovanja radova pri izvođenju objekata visokogradnje.
Osposobljenost za izradu elaborata organizacije i uređenja gradilišta, izradu dinamičkih planova građenja, kao i učešće u organizovanju i vođenju gradilišta. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.
Upravljanje projektima i građenjem. Projekat tehnologije i organizacije građenja. Gradilišni uslovi. Odnos tehnologije građenja i organizacije gradilišta. Šeme organizacije gradilišta (privremeni objekti, primena mehanizacije). Organizacija građenja. Organizacija građenja i usvojena tehnologija. Metode planiranja (CPM, PERT, gantogrami, ciklogrami). Obrada planova na računaru. Osnovna dokumentacija pri građenju.
Nastava se realizuje kroz predavanja u vidu prezentacija pojedinih metodskih jedinica i grafičkih vežbi koje student samostalno radi na času uz konsultacije sa asistentom. Student na časovima vežbanja na osnovu dobijenih informacija (predavanja, literatura, konsultacije i generalnih uputstava na početku vežbanja), rešava postavljene zadatke (grafičke vežbe). Svi odrađeni i pozitivno ocenjeni radovi su uslov za izlazak na ispit. Deo vežbanja se izvodi u računrskom centru i urađene računarske vežbe su uslov za izlazak na ispit. Ispit obuhvata celokupno gradivo izloženo u toku semestra, polaže se pismeno i usmeno. Pismeni deo ispita se može polagati i kroz 2 modula u toku nastavnog procesa. Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, ocene grafičkih radova, računarskih vežbi, pismenog i usmenog dela ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ivković B., Popović Ž.Upravljanje projektima u građevinarstvu2005Građevinska knjigaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Domaći zadatakdada40.00
Grafički raddada20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada10.00
Teorijski deo ispitaneda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dražić Jasmina

Predavanja
Nedostaje slika

Trivunić dr Milan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Peško dr Igor
Redovni profesor

Auditorne vežbe