Predmet: Doktorska disertacija - Elaborat (17 - HDOK19)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemi
MultidisciplinarnaDa
ESPB20
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 03.12.2018..

Pregled stanja u oblasti predložene teme za doktorsku disertaciju na bazi analize naučne literature - knjiga, monografija, članaka u referentnim časopisima, radova na konferencijama, dostupnoj dokumentaciji na web sajtovima i sl. Cilj je da se sagledaju mogućnosti rada i naučni potencijal teme.
Prikupljanje sistematizovanog znanja iz oblasti teme istraživaja za doktorsku disertaciju, kao i jasni pravci daljeg rada na tezi.
Definisanje šire oblasti teme doktorske disertacije i ključnih motiva za istraživanje. Pregled literature na bazi dostupnih naučnih knjiga, monografija, članaka u referentnim časopisima, radova na konferencijama, dostupnoj dokumentaciji na web sajtovima i sl.
Nastava će se izvoditi kroz konsultacije, mentorski.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
grupa autoraMonografske publikacije i naučni radovi2019
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Seminarski raddada50.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Trenutno nema podataka o izvođačima nastave!