Osnovne informacije

Nivo studija
Specijalističke akademske studije


Zvanje koje se stiče
Specijalista inženjer zaštite životne sredine (Spec. inž. zašt. živ. sred)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu


Trajanje (god/sem)
2 / 3


Ukupan broj ESPB bodova
90


Specijalističke akademske studije na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine traju tri semestra, a akademski naziv koji se stiče je specijalista inženjer zaštite životne sredine....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Stanisavljević dr Nemanja
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONSIROst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Metodologija naučno-istraživačkog rada000314
Izborni predmet (bira se jedan predmet)320028
Primenjena analiza fizičko-hemijskih parametara320038
Izborni predmet (bira se jedan predmet)4300310

Godina: 1, Semestar: Letnji

Izborni predmet (bira se jedan predmet)3300410
Izborni predmet (bira se jedan predmet)4300310
Analiza tokova materijala u urbanim sistemima4300310

Godina: 2, Semestar: Zimski

Izborni predmet (bira se jedan predmet)320017
Stručna praksa000033
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama - specijalistički rad00015015
Izrada i odbrana specijalističkog rada000065