Основне информације

Ниво студија
Докторске студије


Звање које се стиче
Доктор наука - Рачунарска графика (Др)


Образовно поље
Интердисциплинарно


Научно-стручне области
Рачунарска графика; Техничке науке; Математичке науке;


Трајање (год/сем)
3 / 6


Укупан број ЕСПБ бодова
180


Ментори
Списак ментора


 Лица одговорна за студијски програм
Име и презиме
Недостаје сликаРуководилац

Обрадовић др Ратко
Редовни професорТренутно нема историјских података о одговорним за студијски програм!
 План студијског програма

ПредметПре.СИРЕСПБИзв.

Година: 1, Семестар: Зимски

Метод научног рада035
Изборна позиција 15312
Изборна позиција 25313

Година: 1, Семестар: Летњи

Изборна позиција 35514
Изборна позиција 45514
Актуелно стање у области022

Година: 2, Семестар: Зимски

Изборна позиција 55314
Изборна позиција 65314
Припрема пријаве теме докторске дисертације022

Година: 2, Семестар: Летњи

Докторска дисертација (теоријске основе)02030

Година: 3, Семестар: Зимски

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад03030

Година: 3, Семестар: Летњи

Докторска дисертација - студијски истраживачки рад01010
Докторска дисертација - израда и одбрана докторске дисертације0020