Predmet: Otpornost materijala (06 - M204)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMehanika deformabilnog tela
MultidisciplinarnaNe
ESPB9
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za tehničku mehaniku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Otpornost materijala

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Teorija elastičnostidane
Viši kurs otpornosti materijaladane
Dinamika i stabilnost konstrukcijadada
Industrijski dizajndada
Osposobljavanje studenata za analizu napona i deformacija koji se javljaju u konstrukcionim elementima, Rešavanje statički određenih i statički neodređenih problema. Dimenzionisanje konstrukcionih elemenata.
Stečena znanja omogućavaju studentu prepoznavanje i analizu naponskih stanja i deformacija za elastično telo na osnovu kojih se može izvršiti dimenzionisanje elemenata. Student je osposobljen za samostalno rešenanje problema iz oblasti Otpornosti materijala kako u okviru viših kurseva na studijama tako i u inženjerskoj praksi.
Osnovni zadaci otpornosti materijala; Metod preseka; Hipoteza Ojlera i Košija; Matrica napona; Mere deformacija; Aksijalno opterećen štap: statički određen i statički neodređen; Uvijanje štapove kružnog poprečnog preseka: naponi i deformacije; Savijanje štapova: normalni naponi; Deformacije pri svijanju: elastična linija; Metod deformacijskog rada; Stabilnost štapova, kritična sila izvijanja; Hipoteze o slomu; Savremeni materijali u tehnici: viskoelastični, pseudoelastični i materijali sa memorijom;
Predavanja. Auditorne vežbe. Konsultacije. Na predavanjima se izlaže teorijski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima. Na vežbama rade se dodatni zadaci koji proširuju gradivo sa predavanja. Redovno, u unapred najavljeni terminima svake nedelje održavaju se i konsultacije. Gradivo je podeljeno u tri modula: prvi modul ( aksijalno opterećen štap, uvijanje) i drugi modul (savijanje) i treći modul (izvijanje, deformacijski rad) koji se polažu posebno. Ukoliko se ne polože moduli, polaže se pismeni ispit koji je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J. MandićOtpornost materijala1992Naučna knjiga, BeogradSrpski jezik
T. AtanackovićTeorija elastičnosti1993FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Domaći zadatakdada5.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Glavardanov dr Valentin
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Maretić dr Ratko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Berecki Armin
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Maretić dr Ratko
Redovni profesor

Auditorne vežbe