Predmet: Mašinski materijali (06 - M105)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastNauka o materijalima i inženjerski materijali
MultidisciplinarnaNe
ESPB8
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za proizvodno mašinstvo
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti nauke o materijalima i materijala koji se koriste u mašinstvu.
Stečena znanja se koriste za uspostavljanje veze između karakteristika i osobina materijala i primene materijala u različitim mašinskim delovima i konstrukcijama.
Uvodna razmatranja o materijalima uopšte. Zavisnost osobina materijala od atomske, kristalne mikro i makro strukture. Specifičnosti atomske i kristalne strukture materijala. Nesavršenosti (greške) u kristalima. Plastičnost kristala. Teorija legiranja. Karakteristicni tipovi faznih dijagrama, jedno, dvo i tro komponentnih sistema. Fazne transformacije tecno/čvrsto i čvrsto/čvrsto. Mehanizmi ojačavanja i loma materijala. Podela i karakteristike inženjerskih materijala: 1. Metalni materijali. Uticaj mikrostrukture na osobine metalnih materijala. Značaj mehaničkih osobina i njihovo eksperimentalno određivanje. Metalni materijali na bazi železa, bakra i aluminijuma, osobine i primena. 2. Keramički materijali – struktura, osobine i primena. 3. Polimeri – struktura, osobine i primena. 4. Kompozitni materijali (nano, mikro i makro kompozitni materijali), osobine i primena. Izbor materijala.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja i laboratorijskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propracen karakteristicnimprimerima radi lakšeg razumevanja. Na laboratorijskim vežbama se prakticno primenjuju stecena znanja na rapoloživoj laboratorijskoj opremi. Poredpredavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 12007FTN, Novi SadSrpski jezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 22007FTN, Novi SadSrpski jezik
L. Šiđanin, K. GerićMašinski materijali I - sveska 32007FTN, Novi SadSrpski jezik
V. ĐorđevićMašinski materijali2001Mašinski fakultet , BeogradSrpski jezik
H.ŠumanMetalografija1981Tehnološko – metalurški fakultetSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Kolokvijumdada20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada10.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Rajnović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Labus Zlatanović Danka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dramićanin dr Miroslav
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Terek dr Pal
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe