Osnovne strukovne studije / Elektronika i telekomunikacije - Novi Sad
Elektronika i telekomunikacije - Novi Sad

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne strukovne studije


Zvanje koje se stiče
Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva (Struk. inž. elektr. i računar.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Trajanje (god/sem)
3 / 6


Ukupan broj ESPB bodova
180


Osnovne strukovne studije Elektronika i telekomunikacije traju tri godine (šest semestara), sa obavezom sticanja minimum 180 ESPB, nakon čega student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Babković dr Kalman
DocentTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Matematika44009
Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 130307
Istorija nauke i tehnike30005
Osnove elektrotehnike33007
Engleski jezik - osnovni20002

Godina: 1, Semestar: Letnji

Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 230307
Telekomunikacioni sistemi i signali31207
Elektronika31207
Engleski jezik - niži20002
Fizika31207

Godina: 2, Semestar: Zimski

Komunikacioni sistemi31207
Komunikacione mreže31207
Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 330307
Digitalna elektronika32107
Engleski jezik - srednji20002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Mikroračunarska elektronika31207
Projektovanje složenih digitalnih sistema31207
Razvojni alati u elektronici i telekomunikacijama 430307
Samostalni praktični projekat00305
Engleski jezik - napredni20002
Sociologija tehnike20002

Godina: 3, Semestar: Zimski

Izborni predmet 131106
Izborni predmet 231106
Izborni predmet 331106
Izborni predmet 431106
Izborni predmet 531106

Godina: 3, Semestar: Letnji

Izborni predmet 631106
Izborni predmet 731106
Izborni predmet 831106
Stručna praksa00033
Završni rad000129