Predmet: Računarska inteligencija (19 - SE0036)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 30.09.2005..

Ovladavanje osnovnim principima i tehnikama računarske (veštačke) inteligencije.
Razumevanje osnovnih principa i tehnika računarske inteligencije i sposobnost njihove primene u rešavanju različitih vrsta problema.
Koncepti, ciljevi, pristupi, okruženja i oblasti primene računarske inteligencije. Slepe i heurističke pretrage kod problema sa i bez protivnika. Modelovanje stohastičkih okruženja (Markovljevi Procesi Odlučivanja). Obučavanje inteligentnih agenata pomoću učenja uslovljavanjem. Osnove mašinskog učenja: tipovi algoritama i učenja (nadgledano, ne-nadgledano, polu-nagledano itd.), osnove klasterovanja i klasifikacije. Uvod u veštačke neuronske mreže (perceptron i jednostavne potpuno povezane mreže). Uvod u duboko učenje: konvolutivne neuronske mreže, rekurentne neuronske mreže, i principi obučavanja dubokih neuronskih mreža. Uvod u duboko učenje uslovljavanjem. Uvod u programski jezik Prolog. Uvod u genetske algoritme.
Oblici izvođenja nastave su: predavanja, računarske vežbe, izrada domaćih zadataka, i konsultacije.Na predavanjima se, korišćenjem potrebnih didaktičkih sredstava, izlažu sadržaji predmeta i stimuliše se aktivno učešće studenata postavljanjem pitanja. Praktični deo gradiva studenti savladavaju na računarskim vežbama kroz zadatke koje rešavaju uz pomoć asistenta ili samostalno i kroz samostalnu izradu domaćih zadataka.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Stuart Russel, Peter NorwigArtificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition)2009PearsonEngleski
Francois CholletDeep Learning with Python2017Manning PublicationsEngleski
Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.Deep Learning2017MIT Press, CambridgeEngleski
Grupa autoraArtificial Intelligence Now2017O ReillyEngleski
Beyer, D.The Future of Machine Intelligence2016O ReillyEngleski
Zheng, A.Evaluating Machine Learning Models2015O ReillyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada28.00
Testdada27.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda45.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Kovačević dr Aleksandar
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vidaković Dragan
Asistent

Računarske vežbe