Predmet: Video u inženjerskoj animaciji (09 - IGB034)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastRačunarska grafika
MultidisciplinarnaDa
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Katedra za animaciju u inženjerstvu
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2010..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Računarska grafikadada
Sticanje osnovnih znanja iz vizuelne percepcije video signala i digitalne obrade video signala. Upoznavanje sa tehnikama modelovanja pokreta u video signalu i načina kompresije i video indeksiranja.
Da se stečena znanja primenjuju u daljem procesu obrazovanja kao i u budućem profesionalnom radu. Konkretno, poznavanje osnovnih osobina video signala, algoritama za obradu video signala, modelovanje pokreta i video percepcije. Dodatno, ishod je poznavanje metoda video akvizicije, video kompresije i konverzije formata video signala.
Formacija i reprezentacija digitalnog video signala. Vizuelna percepcija video signala i modelovanje kvaliteta video signala. Frekvencijska analiza video signala i prostorno-vremensko odabiranje videa. Modelovanje i estimacija pokreta u video signalu i video segmentacija na osnovu pokreta prostorne teksture. Osnove filtriranja i interpolacije video signala. Ekstrakcija karakterističnih odlika/svojstava i uređenje video animacije na bazi njih. Modelovanje 3D videa i multiview obrada video sekvence. Video kompresija i kodovanje za skladištenje, prenos u multimedijalnim sistemima. Video indeksiranje, pretraživanje i povraćaj. Zaštita video signala.
Predavanja i računarske vežbe. Konsultacije. Računarske vežbe su bazirane na savladavanju i razumevanju osnovnih pristupa obrade video signala korišćenjem MATLAB-a i programskog jezika C. Za obradu video signala u C programskom jeziku potrebno je i ovladavanje C bibliotekama za rukovanje videom. Konačna ocena ispita se formira na osnovu pohađanja predavanja i vežbi, uspeha na semestralnim obavezama, projektnih radova i usmenog ispita u vezi sa projektnim radovima.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vladimir ZlokolicaVideo u inženjerskoj animacija - Skripta sa predavanja2010Fakultet tehničkih naukaSrpski jezik
Y. Wang, J. Ostermann, Y.-Q. ZhangVideo Processing and Communications2002Prentice HallEngleski
M. TekalpDigital Video Processing1995Prentice HallEngleski
John. W. WoodsMultidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding2006ElsevierEngleski
Alan C. BovikThe Essential Guide to Video Processing2009ElsevierEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni(projektni)zadatakdada15.00
Predmetni projekatdada30.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Prisustvo na računarskim vežbamadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Zlokolica dr Vladimir
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Linbland dr Lars Goran Joakim
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Zlokolica dr Vladimir
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Perišić dr Ana
Vanredni profesor

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Banjac dr Bojan
Docent

Računarske vežbe