КОНКУРСИ
Факултет техничких наука расписује Конкурс за упис студената у I годину основних, мастер и докторских студија.


МАСТЕР СТУДИЈЕ:

Конкурс за упис на мастер академске студије - други уписни рок

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:

Конкурс за упис на докторске академске студије - други уписни рок

Обавештење за упис на докторске академске студије - Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара

За све додатне информације у вези са уписом на докторске студије Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, можете се обратити на адресу: k-force.pmt@uns.ac.rs.
Тренутно нема података