Докторске дисертације/Докторски уметнички пројекти и извештаји комисије стављени на увид јавности (Архива)
Примедбе на извештај или на докторску дисертацију, односно докторски уметнички пројекат достављају се у штампаном облику на адресу Универзитет у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, у року од 30 дана од дана стављања на увид јавности.

Анонимне примедбе се неће узимати у разматрање.
 
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Манојловић Драган
Нови модел за симулацију понашања спрегнутих веза дрво-бетон остварених штапастим спојним средствима при статичком дејству

Грађевинско инжењерство

18.06.2024. - 18.07.2024.
Павловић Марко
Даљинска детекција садржаја органског угљеника у земљишту на бази дубоког учења

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

18.06.2024. - 18.07.2024.
Гашпарић Филип
Вибротактилна повратна спрега за предиктивно и корективно управљање миоелектричном протезом шаке

Електротехничко и рачунарско инжењерство

10.06.2024. - 10.07.2024.
Јотић Горан
Одређивање метролошких перформанси координатних мјерних система

Машинско инжењерство

06.06.2024. - 06.07.2024.
Никач Сандра
Сценска лутка: простор и анимација – уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

20.05.2024. - 19.06.2024.
Бојковић Јована
Развој композита на бази биомасе за унапређење термичких и звучних својстава грађевинских објеката

Грађевинско инжењерство

20.05.2024. - 19.06.2024.
Ковачев Немања
Алгоритам за генерисање једнополних шема електродистрибутивних система

Електротехничко и рачунарско инжењерство

17.05.2024. - 16.06.2024.
Деваја Тијана
Дизајн и анализа масивне мреже интернета ствари у режиму преноса кратких порука

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.05.2024. - 13.06.2024.
Адамовић Милан
Смернице за развој едутејнмент софтвера прилагођеног млађој деци

Електротехничко и рачунарско инжењерство

10.05.2024. - 09.06.2024.
Доклестић Оливера
Унапређење управљања системима снабдијевања водом у приморском региону примјеном индикатора перформанси

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.04.2024. - 23.05.2024.
Миловановић Душан
Идентификација специфичних полутаната и развој методологије приоритизације у циљу унапређења механизама заштите површинских и отпадних вода

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

23.04.2024. - 23.05.2024.
Јовичић Горан
Оптимизација геометријских параметара резних плочица у операцијама стругања

Машинско инжењерство

16.04.2024. - 16.05.2024.
Влаовић Жељко
Примена Кохоненових самоорганизујућих мапа у области енергетске одрживости земаља

Машинско инжењерство

14.03.2024. - 13.04.2024.
Микетић Нада
Унапређење естетске употребљивости управљачког система графичких машина применом хармонија боја

Графичко инжењерство и дизајн

28.02.2024. - 29.03.2024.
Ситаревић Александра
Карактеристике посла и здравља запослених као предиктори апсентизма у организацијама

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.02.2024. - 22.03.2024.
Тодоровић Ивана
Примарна регулација и стабилизација микромрежа са претварачима енергетске електронике у условима непосредне размене електричне енергије

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.02.2024. - 15.03.2024.
Марјановић Јелена
Блокчејн базиран модел за праћење усклађености софтвера у индустријским управљачким системима са захтевима за безбедан развој софтвера

Електротехничко и рачунарско инжењерство

02.02.2024. - 03.03.2024.
Никач Сандра
Сценска лутка: простор и анимација – уметничко дело сценског дизајна

Сценски дизајн

01.02.2024. - 02.03.2024.
Соколовић Бојана
Организациона култура у функцији развоја каријере запослених и одрживости људских ресурса

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

29.01.2024. - 28.02.2024.
Шулц Марина
Модели са регуларизацијом за реконструкцију слика у томографији

Примењена математика

10.01.2024. - 09.02.2024.
Томић Силвиа
Модел за управљање људским грешкама у функцији унапређења организационих перформанси

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.12.2023. - 25.01.2024.
Вишњић Ружица
Развој модела организационе адаптације запослених

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.12.2023. - 20.01.2024.
Иланковић Никола
Истраживање и анализа утицајних параметара на експлоатационе карактеристике транспортних трака

Машинско инжењерство

18.12.2023. - 17.01.2024.
Прокић Симона
Вероватносно закључивање у израчунавању и теорији функционалних типова

Примењена математика

13.11.2023. - 13.12.2023.
Кењић Душан
Аутоматско генерисање програмске подршке за сервисно-оријентисану комуникацију између инфо-забавних и система за напредну подршку возачу у аутомобилима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.10.2023. - 23.11.2023.
Вјештица Марко
Приступ спецификацији и генерисању производних процеса заснован на инжењерству вођеном моделима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

18.10.2023. - 17.11.2023.
Мали Предраг
Утицај појединих аспеката организационог понашања на предузетничке намере запослених особа и сагледавање могућих ризика

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.09.2023. - 26.10.2023.
Ђокић Јелена
Структура 2-фактор трансфер диграфа мрежних графова фиксне ширине

Примењена математика

21.09.2023. - 21.10.2023.
Алексић Маја
Развој компетенција запослених у функцији повећања конкурентности

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2023. - 20.10.2023.
Јанковић Марина
Утицај менаџмента квалитетом и менаџмента знањем на развој иновација

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2023. - 20.10.2023.
Дакић Душанка
Кључни фактори примене аутоматског откривања пословних процеса у индустријским системима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2023. - 20.10.2023.
Врховац Вијолета
Интергисан логистички модел испоруке у функцији задовољства корисника е-трговине

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

20.09.2023. - 20.10.2023.
Радишић Лана
Стил управљања као фактор ефективности спортских организација

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

08.09.2023. - 08.10.2023.
Вјештица Марко
Приступ спецификацији и генерисању производних процеса заснован на инжењерству вођеном моделима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

08.09.2023. - 08.10.2023.
Суљкановић Ален
Језик за опис архитектуре дистрибуираних система базираних на микросервисима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

07.09.2023. - 07.10.2023.
Филиповић Милорад
Унапређење спецификације захтева пословних апликација уз ослонац на извршиве моделе

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.09.2023. - 06.10.2023.
Јањатовић Петар
Утицај воде на појаву кртости код конвенционалних и двофазних ади материјала

Машинско инжењерство

29.08.2023. - 27.09.2023.