Информатори


02.04.2020. - 17:25 
У Информатору I можете пронаћи све информације о упису у I годину свих нивоа и врста студија док се у Информатору II налази списак предмета у оквиру сваког студијског програма.

Информатор I 2019/20. - Опште информације и правила конкурисања и уписа

Информатор II (по претходној акредитацији) - Списак предмета на свим студијским програмима свих степена студија

Информатор II 2020/21. - Списак предмета на свим студијским програмима свих степена студија:

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
1. Основне академске студије
2. Мастер академске студије
3. Специјалистичке академске студије
4. Докторске академске студије

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
1. Основне струковне студије
2. Мастер струковне студије