Asistent-master Đorđe Novaković


Nedostaje slika

Đorđe Novaković

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent-Master
01.03.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.03.2017.Katedra za električna merenja
Kriterijum produkcijeOpis
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNovaković Đ., Sovilj P., Gazivoda N.: Multisensory Platform Based on NEC Protocol, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 23-33, ISSN 1451-4869, UDK: 004.7:621.398]:621.317
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMirković S., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ.: Improvement of an Existing Method of Asynchronous Sampling for Determining RMS Value, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 13-28, ISSN 1451-4869, UDK: 519.243:53.08]:004.942
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomUrekar M., Novaković Đ., Gazivoda N.: COMPOSITE MILLIOHM-METER FOR RESISTANCE MEASUREMENT OF PRECISION CURRENT SHUNTS IN INDUSTRIAL ENVIRONMENT, Facta universitatis - series: Electronics and Energetics, 2019, Vol. 32, No 1, pp. 75-89, ISSN 0353-3670
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPejić D., Novaković Đ., Gazivoda N., Mitrović Z., Župunski Lj.: Merna nesigurnost po GUM i MCM, jedan interesantan primer, 2. Kongres metrologa - merni sistemi 2018, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 22-27 Novembar, 2018, pp. 10-14, ISBN 978-86-6022-122-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Pejić D., Sovilj P., Antić B., Mitrović Z.: Hardver i firmver uređaja za merenje temperature u mikrotalasnoj pećnici, 2. Kongres metrologa - merni sistemi 2018, Novi Sad: FTN Novi Sad, 22-27 Novembar, 2018, pp. 33-36, ISBN 978-86-6022-122-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Pejić D., Mirković S., Urekar M., Bulat M.: Evaluacija funkcije gustine raspodele generatora pseudoslučajnog napona, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, pp. 285-288, ISBN 978-86-7466-752-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ.: Unapređenje postojeće metode asinhronog uzorkovanja pri određivanju RMS vrednosti, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo: Društvo za ETRAN, 5-8 Jun, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-86-7466-692-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPejić D., Bulat M., Gazivoda N., Mirković S., Novaković Đ., Radonjić A.: Eksperimentalna provera unapređene metode za određivanje efektivne vrednosti, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, ISBN ISBN 978-86-7466-752
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.03.2018.
Saradnik u nastaviElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.03.2017.