Asistent-master Đorđe Novaković


Nedostaje slika

Đorđe Novaković

Asistent-master


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent-master
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent-Master
01.03.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Saradnik u nastavi01.03.2017.Katedra za električna merenja
Kriterijum produkcijeOpis
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomNovaković Đ., Sovilj P., Gazivoda N.: Multisensory Platform Based on NEC Protocol, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2017, Vol. 14, No 1, pp. 23-33, ISSN 1451-4869, UDK: 004.7:621.398]:621.317
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMirković S., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ.: Improvement of an Existing Method of Asynchronous Sampling for Determining RMS Value, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 13-28, ISSN 1451-4869, UDK: 519.243:53.08]:004.942
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Gazivoda N.: MERENJE U KONCEPTU INTERNET OF THINGS I HEXIWEAR MULTISENZORSKA PLATFORMA, 4. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Kladovo: ETRAN, 5-8 Jun, 2017, pp. 1-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Novaković Đ., Vujičić B., Sovilj P., Bulat M.: Kompozitni miliommetar za merenje preciznih strujnih šantova u industrijskim uslovima, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo: Društvo za ETRAN, 5-8 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7466-692-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ.: Unapređenje postojeće metode asinhronog uzorkovanja pri određivanju RMS vrednosti, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo: Društvo za ETRAN, 5-8 Jun, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-86-7466-692-0
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent-masterElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.03.2018.
Saradnik u nastaviElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.03.2017.