Simpozijum posvećen radu akademika Teodora Atanackovića


24.08.2023. - 11:08 

Na Univerzitetu u Palermu u organizaciji Instituta za mehaniku Američkog udruženja građevinskih inženjera (Engineering Mechanics Institute (EMI) American Society of Civil Engineers (ASCE) od 27. do 30. avgusta 2023. godine održaće se Simpozijum posvećen radu profesora emeritusa Fakulteta tehničkih nauka akademika Teodora Atanackovića.

Naslov ovogodišnjeg međunarodnog simpozijuma je: "Emerging Mathematical Tools in Advanced Modelling: The Fractional-Order Calculus, in honor of Emeritus Professor Teodor Atanackovic". Konferencijom će kao počasni član odbora predsedavati i Pol D. Spanos, član Američke akademije nauka i umetnosti (American Academy of Arts & Sciences).

Organizator konferencije, profesor Masimilijano Zingales sa Univerziteta u Palermu pozvao je učesnike da daju doprinos temi upotrebe frakcionog računa u teorijskom i eksperimentalnom modeliranju, kao temi od posebog interesa u poslednjim godinama. Ovo je upravo polje u kome je akademik prof. dr Teodor Atanacković ostvario brojne rezultate u poslednjim decenijama i po kojima je internacionalno prepoznat, uključujući i prisutnost na poznatoj Stenfordskoj listi koja obuhvata 2% najuticajnijih naučnika na svetu. Akademik Atanacković je na navedenoj listi najbolje rangirani naučnik Univerziteta u Novom Sadu za 2022. godinu.

S obzirom na činjenicu da je akademik Teodor Atanacković celokupnu naučnu i nastavnu karijeru proveo na Fakultetu tehničkih nauka, čiju afilijaciju i danas koristi u svojstvu profesora emeritusa, ovo priznanje - iako pre svega njegovo lično - doprinosi ugledu i prepoznavanju Fakulteta tehničkih nauka u međunarodnoj naučnoj zajednici.