STRUKOVNE STUDIJE na FTN-u


17.06.2022. - 13:29 

Fakultet tehničkih nauka, pored akademskih studija izvodi nastavu i na strukovnim studijama i to na dva studijska programa: Elektrotehnika i Softverske i informacione tehnologije.

U okviru studijskog programa Elektrotehnika postoje dva modula: „Elektroenergetika i obnovljivi izvori električne energije“ i „Elektronika i telekomunikacije“.

Konkurs je raspisan za školsku 2022/2023. godinu, a prijavljivanje kandidata je od 13. 06. 2022. do 24. 06. 2022.

Studenti OSS „Elektrotehnika“ nakon prve zajedničke godine opredeljuju se za jedan, od dva, studijska modula (smera):

• ELEKTROENERGETIKA I OBNOVLJIVI IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE – obrazuje stručnjake koji će dati doprinos ubrzanju razvoja obnovljivih izvora električne energije i ovi stručnjaci se momentalno mogu uključiti u planiranje, projektovanje, ispitivanje, upravljanje i održavanje elektroenergetskih objekata, savremenih industrijskih pogona i razvojnih centara.

• ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACIJE – obrazuje stručnjake koji će dati doprinos ubrzanju razvoja elektronskih i računarsko-telekomunikacionih sistema, posebno Interneta u najširem smislu, kao i softverskih alata i proizvoda iz oblasti informacionih tehnologija (IT), a ovi stručnjaci imaće potrebne kompetencije za momentalno uključivanje u planiranje, projektovanje, razvoj, ispitivanje i održavanje elektronskih, računarsko-telekomunikacionih i IT sistema.

Studentima, nakon završetka studija, pruža se mogućnost NASTAVKA obrazovanja i usavršavanja na FTN na dvogodišnjem (120 ESPB) studijskom programu MASTER STRUKOVNE studije (MSS) „Elektrotehnika“ koji, takođe, poseduje dva studijska modula (smera):
Elektroenergetika – Distribuirani resursi i električni sistemi u vozilima
Informaciono-komunikacione tehnologije

Konkurs za MSS „Elektrotehnika“ za školsku 2022/2023. takođe je objavljen.

OSS „Elektrotehnika“ – opšte informacije:
• Studije izvodi Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije (DEET)
o Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
o Katedra za elektroniku
o Katedra za telekomunikacije i obradu signala
• Stručna oblast: Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
• Prvi nivo studija, 6.1 stepen stručne spreme NOKS
• Trajanje studija: 3 godine
• Obim studija: 180 ESPB
• Naziv diplome: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
• Dodatak diplome sadrži naziv studijskog modula (smera) i spisak položenih predmeta, što je bitno prilikom apliciranja za odgovarajuću Licencu Inženjerske komore Srbije.

Dodatne informacije i pitanja:
• Studentska služba: +381 21 485 2230, Ibojka Fa, faibojka@uns.ac.rs
• Elektroenergetika i obnovljivi izvori električne energije: ruk. vanr. prof. dr Zoltan Čorba, +381 63 826 54 85, zobos@uns.ac.rs
• Elektronika i telekomunikacije: ruk. vanr. prof. dr Kalman Babković, bkalman@uns.ac.rs +381 485 4522 i koor. mr Dejan Nemec, +381 64 208 58 58, denem@uns.ac.rs 

  • Nije moguće prikazati sliku.