Pravila za upis u školskoj 2022/23. godini


25.05.2022. - 11:24 

Na osnovu člana 63 Statuta Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Nastavno-naučno veće je donelo pravila za upis u školskoj 2022/23. godini.

Pravila upisa možete pogledati u prilogu vesti.