Izabrano novo poslovodstvo FTN-a


19.02.2021. - 12:20 

Na 30. Sednici Saveta Fakulteta tehničkih nauka održanoj 19. februara 2021. godine sproveden je postupak tajnog glasanja za kandidate za novo poslovodstvo FTN-a koje su ovom organu Fakulteta predložili članovi Nastavno-naučnog veća.

Za dekana Fakulteta sa 26 glasova za i jednim nevažećim listićem izabran je prof. dr Srđan Kolaković.

Tim profesora Kolakovića u naredne tri godine činiće: prodekan za nastavu prof. dr Aleksandar Kupusinac, prodekan za finansije i razvoj prof. dr Boris Dumnić, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Darko Stefanović i prodekan za investicije i saradnju sa privredom prof. dr Sebastian Baloš.
New FTN management electedA new FTN management was elected on February 19, 2021 at the 30th Meeting of the Council of the Faculty of Technical Sciences , after a secret ballot vote on the candidates proposed to the Faculty Council by the members of the Educational – Scientific Council.

The elected dean of the Faculty, with 26 votes in favour and one invalid ballot, is prof. Srđan Kolaković, PhD.

The team working with prof. Kolaković in the next three-year period will include: Vice Dean for Courses prof. Aleksandar Kupusinac, PhD, Vice Dean for Finances and Development Prof. Boris Dumnić, PhD, Vice Dean for Science and International Cooperation prof. Darko Stefanović, PhD, and Vice Dean for Investments and Cooperation with Industrial Sector prof. Sebastian Baloš, PhD.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.