Doc. dr Luka Strezoski ovogodišnji laureat prestižne nagrade „Dr Zoran Đinđić“


08.01.2021. - 08:28 

Za ovogodišnjeg laureata prve nagrade „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za 2020. godinu izabran je dr Luka Strezoski, docent na Fakultetu tehničkih nauka i šef Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo.

Ovo prestižno priznanje koje dodeljuje Fond „Dr Zoran Đinđić“ Univerziteta u Novom Sadu mladim naučnicima i istraživačima za postignute izuzetne rezultate u oblasti nauke i istraživačkog rada za prethodnu školsku godinu, doc. Strezoskom svečano je uručeno u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu 30. decembra 2020. godine.

U okviru svečanosti, prisutne je pozdravila prof. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, prorektorka za nastavu i studentske aktivnosti UNS-a. U ime Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, koji je tradicionalni finansijski pokrovitelj nagrada, prisutne je pozdravio pokrajinski sekretar prof. dr Zoran Milošević koji je doc. Strezoskom svečano uručio ovu nagradu.

Kvalitet naučnih rezultata mladih naučnika i istraživača sa teritorije AP Vojvodine se ocenjuje na osnovu naučnog nivoa i značaja rezultata, uticajnosti, citiranosti, parametara kvaliteta časopisa i konkretnog naučnog doprinosa kandidata u realizaciji rezultata. Pored kvaliteta, u oceni naučnoistraživačkog doprinosa uzima se u obzir i niz kvantitativnih pokazatelja. Obrazloženja za dodelu ovih nagrada za 2020. godinu predstavila je prof. dr Biljana Škrbić, predsednica Odbora Fonda „Dr Zoran Đinđić“ Univerziteta u Novom Sadu.

Ovom prilikom doc. dr Luka Strezoski je istakao da je ova nagrada za njega pokazatelj da se trud i zalaganje isplati. “Činjenica da je to prepoznato daće nam krila i entuzijazam da nastavimo da se bavimo naukom u istom duhu i da time doprinesemo boljoj i zdravijoj budućnosti za generacije koje dolaze. To i jeste osnovni zadatak i obaveza jednog naučnika”- navodi dr Luka Strezoski i dodaje da su mu na tom putu velika podrška bila porodica, njegov istraživački tim, ali i sama institucija na kojoj radi, kao i njeni profesori.

“Želeo bih da se zahvalim mojim roditeljima, mom bratu, i mojoj supruzi koji su moja najveća podrška u životu, i bez čije podrške danas sigurno ne bih bio ovde. Što se naučnog aspekta tiče, moj otac je mog brata i mene, od naše treće godine života učio logici i matematici, i na taj način nam usadio naučni aspekt pogleda na svet, koji nas nikada nije napustio. Moja majka se za to vreme trudila da od nas napravi časne i poštene ljude. Konačno, moja supruga i moj brat, jesu moji saborci i podrška u svakom poduhvatu, i bez njih svakako ovakvi uspesi ne bi bili mogući. Pored toga, ogromnu zahvalnost dugujem i mom Fakultetu tehničkih nauka koji je meni i mom istraživačkom timu pružio mogućnost da se ovde, u Novom Sadu, bavimo naukom na najvišem svetskom nivou. Zahvaljujem se dekanu Fakulteta tehničkih nauka, prof. Radetu Doroslovačkom, koji me je učio matematici i logičkom načinu razmišljanja još tokom srednje škole, pa posle na fakultetu, a zatim pružio i bezuslovnu podršku mom naučnoistraživačkom radu, i koji je na taj način, pored mog oca, bio jedan od najvažnijih mentora u mom naučnom odrastanju. Takođe, veliku zahvalnost dugujem akademiku, profesoru Teodoru Atanackoviću, koga smatram jednim od naših najvećih naučnika ikada, i zaista se osećam privilegovano što mogu da ga zovem svojim prijateljem. Profesor Atanacković me je, zajedno sa mojim ocem, na najlepši i najsuptilniji način naveo da se zaljubim u nauku i živim za nju” – ističe doc. Strezoski.

Prema rečima doc. Strezoskog ova nagrada daje mu entuzijazam da nastavi u istom duhu i da teži idealima koje je zacrtao: elektroenergetski sistem zasnovan na potpunoj proizvodnji električne energije iz čistih i obnovljivih izvora, što je prema njegovim rečima jedini put ka zdravom i održivom životu ljudi na planeti. Svojim mlađim kolegama doc. dr Luka Strezoski poručuje: “Sanjajte velike snove, živite za te snove, budite spremni da puno radite i odričete se zarad tih snova, i snovi će, pre ili kasnije, postati realnost”.

Ovu nagradu doc. dr Luka Strezoski dobio je na osnovu izuzetnih razultata koje je postigao u oblasti nauke i istraživačkog rada. Konkretno, oblast istraživanja kojom se doc. Strezoski bavi je integracija, modelovanje i zaštita elektroenergetskih sistema budućnosti, sa velikom količinom obnovljivih izvora energije. Doc. Strezoski je doktorirao sa svojih 27 godina, 2017. godine, sa prosekom 10,00. Usavršavao se u UK-u i u SAD-u gde je sticao različita znanja kroz realizaciju stručnih praksi. Autor je i koautor 11 radova sa SCI liste (većinom M21a i na većini prvi autor), kao i 23 rada ostalih kategorija. Realizovao je četiri predavanja po pozivu, urednik/gostujući urednik je dva međunarodna časopisa (od kojih jedan kategorije M21a) i koautor je jednog tehničkog rešenja primenjenog na nacionalnom nivou (M82). Indeks kompetentnosti mu je 142, a indeks citiranosti 145 sa h-indeksom 8 prema „Google scholar“-u. Takođe, doc. Strezoski je savetnik i mentor nekoliko studenata pri izradi doktorskih disertacija. Učesnik je na jednom projektu finansiranom od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja Srbije i na dva projekta finansirana od strane EU. Učestvovao je u organizaciji jednog od vodećih svetskih naučnih skupova u oblasti elektrotehnike i računarstva, na Univerzitetu u Novom Sadu (IEEE EUROCON 2019). Pored naučnoistraživačkog rada, dr Strezoski ostvaruje značajan doprinos u privredi. Kao Glavni Savetnik („Principal Consultant”) u okviru multinacionalne kompanije “Schneider Electric” aktivno se bavi primenom naprednih metoda u industriji, i zadužen je za savetovanje inženjerskih timova pri razvoju industrijskih alata za integraciju velike količine obnovljivih izvora. Pored toga, doc. Strezoski aktivno učestvuje u više međunarodnih industrijskih projekata u oblasti upravljanja i zaštite elektroenergetskih sistema sa velikom količinom obnovljivih izvora. Celokupan rad doc. Strezoskog ima ogroman značaj za društvo, kao i za samog pojedinca. Bezbedna integracija velike količine obnovljivih izvora i zamena elektrana i automobila na fosilna goriva čistim izvorima energije i električnim automobilima, jedini je put ka zdravom i održivom životu ljudi na planeti. Ovo je moguće ostvariti jedino sistematskim pristupom i razvojem potrebnih alata za integraciju, nadzor, upravljanje i zaštitu ovakvih sistema budućnosti, na čemu se upravo bazira rad doc. Strezoskog.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.