Učenje zasnovano na poslovnim problemima radi akademske izvrsnosti iz geoinformatike - GEOBIZ


29.12.2020. - 10:07

GEOBIZ je projekat Evropske Unije koji je finansiran u okviru programa Erazmus+ ključne aktivnosti 2 (KA2) a okuplja 23 univerzitetska i poslovna partnera iz više zemalja. Projekat je pokrenut 15. novembra 2019. i biće realizovan tokom 36 meseci.
Glavni cilj projekta GEOBIZ je jačanje kapaciteta akademskih institucija da bolje odgovore na potrebe razvoja geoinformatičke industrije u uključenim partnerskim zemljama fokusirajući se na sledeće aspekte:
• uspostavljanje novih i inovativnih oblika saradnje između poslovnih i akademskih ustanova, radi podrške interakciji u procesima izvođenja nastave, transfera i usvajanja znanja u oblasti geoinformatike,
• uspostavljanje poslovno-akademske platforme koja podržava izvrsnost u geoinformatici,
• razvoj inovativnih programa za obuku nastavnog osoblja, praktičnih metodologija u izvođenju nastave i usvajanju znanja i sadržaja kurseva geoinformatike zasnovanih na tehnologiji, uzimajući u obzir zahteve kompanija u oblasti geoinformatike i
• primena najsavremenijih tehnika u procesu tranfera znanja, tehnološki usmerenih kurseva geoinformatike.

Aktivnosti planirane na projektu i očekivani rezultati za ciljne grupe su:
• Studenti visokoobrazovnih ustanova - sprovodiće se savremeni i na stvarnim poslovno zasnovanim problemima dizajnirani kursevi geoinformatike,
• Nastavno osoblje u visokoobrazovnim ustanovama - više od 50 nastavnika proći će naprednu obuku i edukaciju u u specifičnim temama geoinformatike. Kupljena oprema će omogućiti nastavnom osoblju da održe dizajnirane kurseve,
• Visokoobrazovne ustanove koje pružaju geoinformatičke (i srodne) studijske programe - ojačaće svoje unutrašnje kapacitete i povećati atraktivnost za upis budućih studenata zainteresovanih za geoinformatiku i srodne studijske programe,
• Kompanije koje posluju u oblasti geoinformatike - unaprediće saradnju sa akademskim sektorom i uticati na dizajn nastavnog programa i kurikuluma visokoobrazovnih institucija
• Geoinformatičari i srodne profesije - dvosmerna komunikacija, podržana od strane vladinih i javnih institucija i agencija podstaći će rast geoinformatike i srodnih sektora,
• Državni organi, javna uprava i agencije - omogućiće isporuku geoinformatičkih proizvoda i usluga većeg kaviliteta.

Projekat za cilj ima transfer i usvajanja znanja u oblasti geoinformatike i izvrsnost u geoinformatici, te je projektni tim Fakulteta tehničkih nauka koji je učesnik ovog projekta sastavljen od članova Laboratorije za geoinformatiku. Laboratorija za geoinformatiku Fakulteta tehničkih nauka je zadužena za edukaciju i podršku nastavnim procesima u oblasti geoinformatike na Fakultetu tehničkih nauka.

Više o projektu možete saznati na projektnom sajtu  kao i na sajtu Laboratorije za geoinformatiku, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu  
 

  • Nije moguće prikazati sliku.
  • Nije moguće prikazati sliku.