Poruka podrške dekana našim studentima


03.04.2020. - 22:56 

Dragi naši studenti, Fakulet tehničkih nauka je uz vas!

Iako ste mladi i uglavnom zdravi, obavezni ste da, čuvajući svoj život, sačuvate živote najbližih i svih ostalih ljudi, naročito starih i zdravstveno rizičnih osoba, pokažete solidarnost, zrelost i odgovornost. Mladost ne garantuje imunitet. Zato vas molim da, dok traje vanredno stanje, svakoga dana pratite medije i poštujete odluke i preporuke organa vlasti i zdravstvenih institucija. Koliko god vam to teško palo, neophodno je da primenjujete mere zaštite od virusa korona, uključujući ograničavanje kretanja i sva druga ograničenja koja su trenutno određena ili budu propisana u ratu protiv pandemije.

Naš fakultet se strogo i disciplinovano pridržava svih propisanih mera. Nastava se održava online redovno po rasporedu časova. Na Internet platformi nam je trenutno vas 10.000 studenata i 800 nastavnika koji realizuju 900 kurseva. Mi, profesori, vam stojimo na raspolaganju da nam se obraćate pitanjima u svako doba, i preko platforme i putem e-mail-a. Takođe, maturantima smo obezbedili online zbirku zadataka za prijemni ispit iz matematike u kojoj se nalazi teorija, rešeni zadaci i zadaci za vežbu sa rezultatima. Zbirka je na sajtu Fakulteta i dostupna je svima.

Na usluzi smo čitavoj zajednici. Saradnju sa privredom zamenili smo saradnjom sa zdravstvenim institucijama sa željom da pomognemo u trenutnim izazovima sa kojima se susreću heroji današnjice – zdravstveni radnici. Do danas su naši 3D štampači izradili delove za preko 500 vizira za zdravstvene radnike. Zajedno sa Kabinetom ministra za inovacije i tehnološki razvoj smo pred lansiranjem platforme koja će povezivati građane u izolaciji sa Društvom psihologa Srbije, kako bi im pružali pomoć u savladavanju novonastale situacije ograničenog kretanja. Sada radimo na osvajanju proizvodnje delova za adaptaciju ronilačkih maski i njihovo povezivanje na respiratore kako bi više pacijenata moglo da koristi jedan uređaj.

Uveren sam da je sa svojih više od 15.000 studenata i preko 900 nastavnika, asistenata i saradnika, FTN  jedan od najsnažnijih stubova razvoja naše voljene Srbije, Vojvodine, Grada Novog Sada i  zavičaja svakog pojedinca.

Predvodeći Fakultet, ne samo u lepim nego i u teškim trenucima, siguran sam da ćemo potvrditi ugled i vrednost našeg fakulteta i da  ćemo se, svi zajedno i svako pojedinačno, na odgovarajući način ponašati u savladavanju opasnosti od virusa korona.

Kao što vidite, Fakultet se lavovski bori i ohrabruje sve vas da se pridružite i da ostanete kod kuće kako bismo sprečili širenje virusa. Naša nova zgrada Naučno-tehnološkog parka, čeka vas da u njoj započnemo sve što smo planirali kad vanredno stanje prođe.

Budite zdravi, budite dobri i ispunjavajte svoje obaveze vredno kao i do sada.

Prof. dr Rade Doroslovački
Dekan Fakulteta tehničkih nauka