Odluka o dodeli privremenog smeštaja u Dom za Nastavno-naučni podmladak UNS-a


02.04.2020. - 16:30 

Komisija Univerziteta u Novom Sadu donela je na elektronskoj sednici ODLUKU o dodeli privremenog smeštaja u Dom za Nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu.

Odluku možete pogledati OVDE.