Akcije dobrovoljnog davalaštva krvi za vreme vanrednog stanja


20.03.2020. - 21:44 

Crveni krst Novog Sada u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu i Studentskim parlamentom Univerziteta organizuje akcije dobrovoljnog davalaštva krvi studenata Univerziteta i zaposlenih tokom trajanja vanrednog stanja.

Akcije dobrovoljnog davalaštva krvi deo su aktivnosti Crvenog krsta Novog Sada u okviru organizovanja, motivisanja i okupljanja davaoca krvi, koje se sprovode u partnerstvu sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine.

U toku vanrednog stanja usled širenja infekcije koronavirusom COVID-19, povećane su potrebe za rezervama krvi, jer su krv i komponente stalno potrebne pacijentima, a transfuzijsko lečenje mora biti kontinuirano i sigurno, pri čemu se mora uzeti u obzir da se može očekivati smanjen broj zdrave populacije koja može dati krv i smanjen odziv dobrovoljnih davalaca krvi zbog uticaja javno zdravstvenih mera koje se preduzimaju.

Studenti Univerziteta u Novom Sadu i zaposleni na svim institucijama u njegovom sastavu koji su u mogućnosti da u vreme vanrednog stanja učestvuju u akciji dobrovoljnog davalaštva krvi, mogu se javiti elektronskim putem na adresu Studentskog parlamenta UNS-a: studentskiparlament@uns.ac.rs. U mejlu je potrebno navesti ime, prezime, naziv institucije i kontakt telefon. Akcije dobrovoljnog davalaštva krvi biće organizovane prema posebnim uslovima u skladu sa važećim odlukama i uputstvima koji su na snazi u vreme vanrednog stanja. Svi koji se prijave za učešće u akciji dobrovoljnog dalaštva krvi biće obavešteni o terminu i mestu održavanja akcije.

Detaljne informacije u vezi sa davanjem krvi u situaciji širenja COVID-19 navedene su u obaveštenju Republičke stručne komisije za tansfuzijsku medicinu, koja je objavljena na sajtu Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine BudiDavalackrvi.com. U ovom obaveštenju mogu se pronaći uputstva ko može biti davalac krvi u aktuelnim vanrednim uslovima.