Obaveštenje - studentski krediti


22.01.2020. - 09:08 

Obaveštavaju se studenti osnovnih studija kojima je odobren kredit, za 2019/2020. godinu, koji za isti apliciraju prvi put da će prijem ostale dokumentacije (izjava žiranta, menica i fotokopija lične karte žiranta) biti moguć u kancelariji broj 208 (desno od lifta), II sprat, Kula; svakim radnim danom, u terminima od 12 do 14 časova.

Za sva dodatna pitanja slati mejl na adresu: marijana.radisic.ftn@gmail.com

Napomena: 17., 18., i 19. februara 2020. godine, prijem studenata, u kancelariju, neće biti moguć.