TREND 2020 – Inovacije u modernom obrazovanju


18.11.2019. - 11:23 

Poštovani učesnici skupa TREND, obaveštavamo Vas da će XXVI Skup TRENDOVI RAZVOJA: “INOVACIJE U MODERNOM OBRAZOVANJU", otvoriti gospodin Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 16.02.2020. godine u 17 časova u kongresnom centru, hotela "Kraljevi Čardaci Spa".

Cilj skupa TREND 2020 je rasprava o aktuelnim problemima visokog obrazovanja, a posebno o pitanjima inovacija u modernom obrazovanju. Biće predstavljen pogled u naredni period razvoja na bazi novih tehnologija učenja kao mogućnostima za poboljšanje kvaliteta nastave i materijalnog položaja nastavnog i nenastavnog osoblja. Predstaviće se i referati vezani za primenu inovacija, transfera know-how u privredu, realizacije patentnih prava, tehničkih rešenja, i sl. Razmatraće se položaj istraživanja i nauke na fakultetima u svetlu novog višegodišnjeg ciklusa naučnih projekata. Diskutovaće se procesi internacionalizacije univerziteta, mobilnosti studenata i profesora kroz Erazmus+, Bilateralne i druge projekte. Očekuju se i doprinosi u oblasti primene najnovijih digitalnih tehnologija u nastavi, učenju na daljinu, upotrebu smart tehnologija i brige o energetskoj efikasnosti i održivom razvoju sa primerima primene na fakultetima u Srbiji. Na kraju, skup će doneti svoje zaključke, koje će dostaviti svim relevantnim institucijama.

Na ovaj način, sada već brendiran i opšet poznat kao TREND 2020, skup Trendovi razvoja nastavlja dugu tradiciju okupljanja univerzitetskih i drugih predstavnika visokog obrazovanja. Skup je stekao visoki renome, a njegov rad i zaključci zaokupljaju pažnju javnosti.

Teme skupa TREND 2020
Tema 1: INOVACIJE U MODERNOM OBRAZOVANJU (Inovativne metode učenja, Tehnologija u službi znanja, Softverske platforme i alati u obrazovanju...)
Tema 2: INOVACIJE KAO POLUGA PRIVREDNOG RAZVOJA (Patentna prava na fakultetima, Inovacioni projekti, Digitalni alati...)
Tema 3: AKREDITACIJA (Novi ciklus akreditacije, Standardi za akreditaciju, Agencija za akreditaciju...)
Tema 4: POLOŽAJ NAUKE (Fond za nauku, Projekti u 2020., Međunarodni projekti, Rangiranje...)
Tema 5: INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA (Erasmus+, Projekti mobilnost, Regionalne studije...)

Rokovi
Rok za prijavu rada (abstrakt - max 2 strane): 10.01.2020.
Rok za dostavljanje rada (max 4 strane): 20.01.2020.
Program skupa TREND 2020: 05.02.2020.

Rezervacija smeštaja
Rezervaciju smeštaja u hotelu „Kraljevi čardaci Spa“ na Kopaoniku treba uraditi nezavisno od dostave rada na telefon 021/485-25-57 - Ljubinka Gerić ili na e-mail adresu: buba@uns.ac.rs

TREND 2020 će se održati od 16. do 19. februara 2020. godine na Kopaoniku, u hotelu “Kraljevi čardaci SPA”.

Više informacija možete pronaći na Internet stranici skupa Trend 2020.