Dodeljeni sertifikati zaposlenima FTN-a


17.06.2019. - 14:03 

Završetak letnjeg semestra bio je prilika da se profesorima Fakulteta tehničkih nauka koji su učestvovali u realizaciji nastave za strane studente dodele sertifikati za doprinos internacionalizaciji Fakulteta.
Tokom letnjeg semestra školske 2018/19. godine 86 profesora našeg Fakulteta držalo je nastavu na ukupno 76 predmeta i „ugostilo“ studente iz devet različitih zemalja.  Njima su predstavnici Uprave i Službe za međunarodnu saradnju na svečanosti koja je održana u petak, 14. juna dodelili sertifikate koje će, između ostalog moći da koriste i na Konkursu za izbor u zvanje.
Šef Službe za međunarodnu saradnju, Vladimir Todorović ovom prilikom je istakao da se značaj ERASMUS+ internacionalizacije ogleda u usmeravanju osoblja (nastavnika, istraživača i administrativnih radnika), što u krajnjoj meri ima za cilj lakše učešće u međunarodnim mrežama visokog obrazovanja, saradnju sa institucijama i učešće u zajedničkom istraživanju, ali  i realizaciju inovacionih projekata sa učešćem stručnog kadra FTN-a u konzorcijumu.
Početak sledeće akademske godine donosi nam nove izazove po pogledu saradnje u okviru Erasmus+ programa imajući u vodi punopravno članstvo Srbije u ovom programu. Trudićemo se da rezultate koji su iz godine u godinu sve bolji održimo i unapredimo kroz nove vidove saradnje i novopotpisane ugovore sa velikim brojem institucija u EU” – navodi Todorović.