Predavanje "Kombinatorni principi interpretirani na razne specijalne načine"


11.06.2019. - 08:08 

Departman za računarstvo i automatiku poziva studente osnovnih i master studija, kao i sve zainteresovane, na predavanje iz ciklusa "Računarstvo traži širinu": Kombinatorni principi interpretirani na razne specijalne načine.

Predavač: prof. dr Rade Doroslovački

Vreme: četvrtak 13. 6. 2019. u 12 časova.

Mesto: Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka