Poseta studenata inženjerstva zaštite životne sredine kompaniji Carlsberg


07.06.2019. - 13:21

U okviru predmeta Sistemi za upravljanje zaštitom životne sredine, studenti treće godine Inženjerstva zaštite životne sredine sa Fakulteta tehničkih nauka posetili su pivaru Carlsberg i dobili priliku da se upoznaju sa radom kompanije, sa akcentom na oblast konstantnog unapređenja održivosti poslovanja i kontroli uticaja na životnu sredinu.

Kompanija je omogućila studentima da u toku višečasovne posete obiđu proizvodni pogon jedne moderne fabrike, upoznajući se sa velikim brojem različitih procesnih operacija i aparata, pri čemu je briga o životnoj sredini integrisana u sve aspekte njihovog poslovanja, što se prepoznaje pre svega kroz očuvanje prirodnih resursa kao što su voda, električna energija, različite vrste sirovina, prirodni gas itd. Studenti su se upoznali sa CO2 stanicom koja služi za prikupljanje sirovog CO2, koji nastaje u procesu fermentacije, nakon čega se prerađuje i ponovo upotrebljava u procesima punjenja piva, zatim sa kotlarnicom na biomasu koja koristi kao gorivo organsku materiju biljnog porekla, a to je drvena sečka koja se dobija mlevenjem otpadnih paleta iz same pivare.

Takođe su imali priliku da se upoznaju sa principima rada stanice za prečišćavanje otpadnih voda, jedna od najsavremenijih u regionu, koja u postupku obrade stvara biogas, koji kompanija koristi umesto prirodnog gasa, kao i super kompost – nusproizvod koji u kombinaciji sa drugim oplemenjivačima i đubrivom doprinosi unapređenju kvaliteta poljoprivrednog zemljišta.

Na kraju obilaska, uz degustaciju proizvoda, studenti su posetili muzej koji je posvećen osnivaču pivare Lazaru Dunđerskom. U muzeju je održana prezentacija o kompaniji, proizvodima i detaljima u vezi stipendiranja i mogućnosti dolaska na stručnu praksu. Nakon upijanja znanja, o bogatoj istoriji i aktuelnim činjenicama, studenti su animirani kratkim kvizom znanja o Carlsberg-u gde su najbrži i najbolji dobili simbolične poklone.
Stručna poseta Carlsberg-u je veoma značajna za studente, jer pruža mogućnost da se upoznaju kako se nastavni predmet koji se bazira na izučavanju standarda ISO 14001 (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine) efikasno integriše u rad jedne savremene kompanije.