Laboratorija za geoinformatiku FTN-a održala Copernicus info dan u Osnovnoj školi “Jovan Popović” u Novom Sadu


04.06.2019. - 13:22 

Laboratorija za geoinformatiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, kao član Copernicus Academy programa u sklopu svojih aktivnosti održava niz edukativnih i promotivnih prezentacija i radionica u cilju približavanja novih tehnologija i podataka sa satelitskih platformi različitim kategorijama korisnika.

U sklopu ovih aktivnosti, dana 28.05.2019. godine u Osnovnoj školi “Jovan Popović” u Novom Sadu održano je edukativno predavanje i interaktivna radionica na temu promocije Copernicus Academy programa. Program ima za cilj pravovremeno informisanje o Copernicus programu, podizanje svesti o primeni ovih servisa i osnaživanje dečje zainteresovanosti za oblast geoinformatike i osmatranja zemlje iz svemira.

U okviru jednosatnog programa đacima je predstavljen Copernicus program, omogućeno interaktivno učešće u pregledu snimaka kao i diskusija prilagođena uzrastu. Đaci Osnovne škole “Jovan Popović” su bili veoma zainteresovani za učešće, a rezultati ankete pokazuju da je radionica ostavila pozitivne utiske na učenike.

Veliko interesovanje za Copernicus Sentinel aprlikaciju je pokazalo da mobilni telefoni i internet imaju svoj doprinos tradicionalnoj nastavi, te je u praksi predstavljena i primena učenja uz pomoć pametnih telefona (tzv. mobilno učenje). Đaci su revnosno odgovorili na sva pitanja iz ankete a ponosni smo i na naše predavače koji su ocenjeni najvišim ocenama.
 

  • Nije moguće prikazati sliku.