Stručna ekskurzija u hidroelektrani Đerdap 1


15.05.2019. - 16:02 

Tokom maja 2019. godine preko 70 studenata, asistenata i profesora studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije, studijskih modula Elektroenergetika: Energetska elektronika i električne mašine i Elektroenergetski sistemi, posetili su jedan od najvažnijih elektroenergetskih objekata u Republici Srbiji - hidroelektranu Đerdap 1.

Hidroelektrana Đerdap 1, sa ukupnom instalisanom snagom od ukupno 1200 MVA, najveća je hidroelektrana u Srbiji i ima veliki značaj za stabilnost celog elektroenergetskog sistema. Takođe, Đerdap 1 je i najveća hidrotehnička građevina na Dunavu i predstavlja zajednički projekat naše zemlje i Rumunije.
Ono što je činilo ovu posetu izuzetno zanimljivom je trenutna revitalizacija generatorske jedinice broj pet. Studentima je bio omogućen pristup svim delovima hidroelektrane sa posebnim osvrtom na deo elektrane koji je trenutno u revitalizaciji.

Ovu stručnu ekskurziju predvodio je prof. dr Veran Vasić sa FTN-a, a u ime osoblja hidroelektrane Đerdap 1 goste dočekao je naš bivši student Milan Mišić koji je sa svojim kolegama predvodio grupe studenata u toku posete i odgovarao na njihova brojna pitanja.
 

Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.
Nije moguće prikazati sliku.