Poziv za studentsku mobilnost na Donghua univerzitetu u Šangaju


02.04.2019. - 09:49

Za studente Inženjerskog menadžmenta do 28. maja 2019. godine otvoren je Konkurs za studentsku mobilnost na Donghua univerzitetu u Šangaju.

Od odabranih kandidata očekuje se da počnu mobilnost u zimskom semestru 2019/2020. godine (09. septembar 2019. – 19. decembar 2020).

Više informacija o načinu prijave možete pronaći na PORTALU MOBILNOSTI STUDENATA FTN-a.