Obaveštenje za studente prve godine Doktorskih studija


05.12.2018. - 14:55 

Nastava za  studente prve godine doktorskih studija koji su prijavili neki od modula iz Statistike (Odabrana poglavlja iz matematike) kod prof. Mile Stojaković, održaće se u navedenim terminima:

- subota, 12.1.19.g od 11.00 do 16.00 -  laboratorija  RC-L1 (nastavni blok FTN)
- nedelja, 13.1.19.g od 10.00 do 15.00 - laboratorija ITC S03 (suteren, zgrada ITC)

- subota, 19.1.19.g od 10.00 do 15.00 -  laboratorija 305 (nastavni blok FTN)
- nedelja, 20.1.19.g od 10.00 do 15.00 - laboratorija ITC S03 (suteren, zgrada ITC)


Svi studenti prve godine Doktorskih studija koji su prijavili neki od modula iz Odabranih poglavlja iz matematike kod prof. Mile Stojaković, neka se jave e-mailom tokom decembra na adresu

stojakovic@sbb.rs ili mila@uns.ac.rs  

U poslatoj poruci popunite narednu anketu:

1. Ime i prezime, broj indeksa, smer,status (budzet ili samofin.)
2. e-mail adresa,    broj mobilnog telefona
3. Stečena bečelor i master diploma (naziv fakulteta i usmerenja)
4. Dosad položeni kursevi Verovatnoće i Statistike  (podaci o nazivu predmeta, fondu časova, profesoru)
5.  Nazivi prijavljenih modula kod M.Stojaković