Poseta kolega sa North Highland koledža iz Velike Britanije


29.11.2018. - 11:12

U periodu od 26. do 30. novembra Fakultet tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu je posetila gđa Barbara Bremner i Dr Salboč Pap sa North Highland koledža (Highlands and Islands univerzitet), sa kojim je uspostavljena saradnja preko Erasmus + programa. Kao koordinatori projekta iz Škotske, kolege su predstavile realizaciju obrazovanih procesa, razvoj naučnih disciplina i vidove transfera stečenih znanja u privredu i društvo koji se realizuju na univerzitetu sa koga dolaze.

Goste iz Škotske je primila profesorica Maja Turk Sekulić, koja je inicirala saradnju sa kolegama, u okviru koje je omogućeno studentima sa obe institucije da jedan deo istraživanja u okviru izrade master rada i doktorskih disertacija realizuju na partnerskoj ustanovi.

Profesori i kolege su ove mogućnosti predstavili studentima, koji su pokazali veliku zainteresovanost za boravak na North Highland koledžu. Tokom posete definisani su i novi pravci istraživačkih delatnosti koje će postojeću saradnju između dve institucije uže profilisati u oblasti najsavremenijih zelenih tehnologija tretmana otpadnih tokova.