TREND 2019 - Kvalitet visokog obrazovanja


01.11.2018. - 08:19 

Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka pozivaju sve zainteresovane da uzmu učešće na XXV Skupu Trendovi razvoja - „KVALITET VISOKOG OBRAZOVANJA" i svojim radom doprinesu razvoju visokog obrazovanja u Srbiji. TREND 2019 će se održati od 11. do 14. februara 2019. godine na Kopaoniku, u hotelu "Kraljevi čardaci Spa".

Cilj skupa je rasprava o aktuelnim problemima visokog obrazovanja, a posebno o pitanjima kvaliteta i novog ciklusa akreditacije visokoškolskih institucija. Biće predstavljen pogled u naredni period razvoja na bazi mogućnosti za unapređenje kvaliteta nastave i poboljšanja materijalnog položaja nastavnog i nenastavnog osoblja. Razmatraće se položaj istraživanja i nauke na fakultetima u svetlu novog višegodišnjeg ciklusa naučnih projekata. Predstaviće se i referati vezani za primenu inovacija, transfera know-how u privredu, realizacije patentnih prava, tehničkih rešenja, i sl. Diskutovaće se procesi internacionalizacije univerziteta, mobilnosti studenata i profesora kroz Erazmus+, Bilateralne i druge projekte. Očekuju se i doprinosi u oblasti primene najnovijih digitalnih tehnologija u nastavi, učenju na daljinu, upotrebu smart tehnologija i brige o energetskoj efikasnosti i održivom razvoju sa primerima primene na fakultetima u Srbiji. Na kraju, skup će doneti svoje zaključke, koje će dostaviti svim relevantnim institucijama.

XXV naučno-stručni skup, sada već brendiran i opšte poznat kao Trendovi razvoja – TREND 2019, nastavlja dugu tradiciju okupljanja univerzitetskih i drugih predstavnika visokog obrazovanja. Skup je stekao visoki renome, a njegov rad i zaključci zaokupljaju pažnju javnosti.

Teme skupa TREND 2019

TEMA 1: KVALITET VISOKOG OBRAZOVANJA (Digitalne tehnologije učenja, Projekat Ministrastva „Razvoj visokog obrazovanja“, ...)
TEMA 2: AKREDITACIJA (Novi ciklus akreditacije, Standardi za akreditaciju, Agencija za akreditaciju...)
TEMA 3: POLOŽAJ NAUKE (Novi istraživački ciklus, Međunarodni projekti, Rangiranje, Šangajska lista...)
TEMA 4: INOVACIJE KAO POLUGA PRIVREDNOG RAZVOJA (Patentna prava na fakultetima, Inovacioni projekti, Digitalne i softverske tehnologije...)
TEMA 5: INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA (Erasmus+, Projekti mobilnost, Regionalne studije...)

Rokovi
Rok za prijavu rada (abstrakt - max 2 strane): 03.01.2019.
Rok za dostavljanje rada (max 4 strane): 15.01.2019.
Program skupa TREND 2019: 04.02.2019.


Rezervacija smeštaja

Rezervaciju smeštaja u hotelu „Kraljevi čardaci Spa“ na Kopaoniku treba uraditi nezavisno od dostave rada na telefon 021/485-25-57 - Ljubinka Gerić ili na e-mail adresu: buba@uns.ac.rs .

Više informacija možete pronaći na Internet stranici skupa Trend 2019.