Konačne liste kandidata koji se primaju na Doktorske akademske studije šk. 2018/2019 godini - drugi konkursni termin


23.10.2018. - 10:21 

Na doktorske akademske studije u šk. 2018/2019 godini primaju se sledeći kandidati: LISTE

UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE OBAVIĆE SE U PERIODU OD  24.10.2018.  DO 25.10.2018. godine.
(OD 09:00 ČASOVA DO 13:00 ČASOVA)

24.10.2018. -  upisuju se kandidati koji su primljeni na teret budžeta.
25.10.2018. -  upisuju se kandidati koji su primljeni na samofinansiranje.

Potrebna dokumenta:
1. Komplet za upis (sadrži: fasciklu za upis i indeks a dobija se na dan upisa na Fakultetu),
2. Dve fotografije formata 3.5 x 4.5 cm,
3. Potvrda da ste zaposleni na FTN, odnosno potvrda da ćete biti na nekom projektu FTN-a kao istraživač (ako prilikom konkursa nije dostavljeno),
4. Dokaz o uplati troškova upisa (original uplatnica) u iznosu od 6.900 din.,
5. Dokaz o uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica).

STUDENTI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU PRILIKOM UPISA DUŽNI SU DA UPLATE PRVU RATU ŠKOLARINE (MIN. 25% IZNOSA).
- Školarina se može platiti u celosti ili u dve, četiri, šest i osam rata.

SVE UPLATE ĆETE  IZVRŠITI  NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA  840-1710666-12
SA POZIVOM NA PERSONALNI BROJ KOJI MOŽETE VIDETI NA LISTI PRIMLJENIH KANDIDATA PORED SVOG IMENA I PREZIMENA.

Napomena:
- Kandidati koji  nisu odbranili master rad do 10.10.2018. godine, ne mogu se upisati na doktorske studije.
- Kandidati za koje do momenta upisa nije dodeljen Savetnik, ne mogu se upisati na doktorske studije.