Predmet: Obrada slike u medicini (12 - BMI121)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 09.11.2012..

Primena savremenih metoda obrade i analize medicinskih slika. Upoznavanje sa osnovnim pravcima razvoja mašinskog vida (kompjuterske vizije) u medicini i rešavanje konkretnih problema iz analize i obrade medicinskih slika.
Upoznavanje osnovnih pojmova medicinske slike i korisnih alata u analizi slike: multiveličinsku aanalize i optimizacije. Praktična primena metoda na obradu digitalnih rendgen snimaka za dijagnostički prikaz. Upoznavanje sa savremenim algoritmima analize medicinske: registracija – uspostavljanje geometrijske korespondencije medu slikama, segmentacija – podela slike na smišljene celine kao i modeliranju oblika i pojava u medicinskim slikama
- Osnovni pojmovi – digitalna medicinska slika 2D i 3D, modaliteti, rezolucija, izotropija, dinamicka slika, vremenska rezolucija, interpolacija - Multivelicinska analiza slike – analiza i sinteza, Gausova i Laplasova piramida, orijentisane piramide, vejvleti, DWT - Obrada medicinske slike za prezentaciju - digitalni rendgen snimci, gama i korekcije MTF-a, normalizacija, izvori i skidanje šuma, optimalan opseg - Optimizacija – metode (gradijent, simpleks, LM...), merenje distance, testiranje hipoteza - Registracija – normalizacija slike, (perspektivne) transformacije slike, deformacije, deformabilna registracija, deformaciona polja, fluidne registracije, objektivne mere (MI, abs diff, sum sq) - Segmentacija – segmentacija po iluminaciji, zmije, level sets, mean shift, graf cuts, Markovljeva proizvoljna polja - Modeliranje oblika i pojava – statisticki modeli oblika, aktivni modeli pojave (AAM)
Laboratorijske vežbe u programskom okruženju Matlab
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Ralph SchaetzingTaking Image Processing to the Next Level2007AgfaEngleski
Wolfgang Werner BirkfellnerApplied Medical Image Processing: A Basic Course2010Taylor and FrancisEngleski
V. PetrovićObrada Slike u Medicini2012SkriptaSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada30.00
Završni ispit - I deoneda40.00
Završni ispit - II deoneda30.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Petrović Vladimir

Predavanja
Nedostaje slika

Starčević Đorđe

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Mijatović dr Gorana
Docent

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Ostojić Vladimir

Računarske vežbe