ISWA 2016 World Congress Novi Sad


28.09.2015. - 13:41 

Obaveštavamo Vas da je otvorena registracija i objavljen Prvi poziv za slanje apstrakata za ISWA 2016 World Congress koji će od 19. - 21. septembra 2016. biti održan u Novom Sadu.

Kongres predstavlja centralni godišnji događaj Međunarodne asocijacije za upravljanje otpadom na kojem se očekuje učešće preko 1000 naučnika, profesionalaca i eksperata iz oblasti upravljanja otpadom.

ISWA 2016 World Congress organizuju Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine, Fakultet tehničkih nauka, SeSWA – Asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom i ISWA – Međunarodna asocijacija za upravljanje otpadom.

Glavna tema Kongresa obuhvata istraživačke izazove u primeni savremenih rešenja upravljanja otpadom, a podrazumeva i sledeće oblasti:

- Environmental Impact Assessment of Landfill
- End-of-life textile management
- Remediation strategies for closed landfills
- Waste management from mining activities
- Enhanced Landfill Mining as a resource recovery option
- Recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and
electronic waste
- Waste management decision support tools
- Proper leachate treatment
- WTE in developing countries
- Deposit or non-deposit system
- End-of-life management of packaging waste

Rok za slanje apstrakata je 15. januar 2016.

Registracija, slanje apstrakata i sve informacije u vezi Kongresa možete naći na:
www.iswa2016.org