ТРИ ЖЕЉЕ


04.04.2020. - 13:50 
Кандидат има право да се пријави на највише три студијска програма, при чему је дужан да полаже пријемне испите за све одабране студијске програме (ако су пријемни испити различити, тада кандидат плаћа цену сваког пријемног испита). Ако се полаже математика са тестом склоности за упис више области, полаже се математика и за сваку област тест склоности (тест склоности се плаћа 50% за сваку проверу).

На пријавном листу кандидат се опредељује за основну жељу (1), и наводи списак осталих жеља по приоритету (2, 3). Пријавни лист се предаје на дан пријаве у Амфитеатрима Факултета.

Кандидат који је конкурисао на два, односно три студијска програма рангира се на следећи начин:
Прво се врши рангирање по првој жељи. Уколико је студент испунио услове за упис на буџет ту се завршава рангирање. У случају да је на првој жељи студент на самофинансирању или није уопште испунио услове за упис, онда се рангира на другој па онда на трећој жељи. Студенти се на свим ранг листама равноправно рангирају, без обзира да ли им је то прва или друга жеља. Овде можете погледати видео ТРИ ЖЕЉЕ - (приказ рангирања).

* Уколико кандидат конкурише и на академске и на струковне студије тада на сваком пријавном листу попуњава листу жеља. Ово је изузетак када кандидат има ДВА ПРИЈАВНА ЛИСТА и могућност да конкурише на шест жељених студијских програма.

Студијски програми груписани по пријемном испиту:

1. Пријемни испит П1
Енергетика, електроника и телекомуникације - Е1   
Рачунарство и аутоматика - Е2   
Мехатроника   
Софтверско инжењерство и информационе технологије   
Примењено софтверско инжењерство   
Мерење и регулацију   
Биомедицинско инжењерство   
Инжењерство информационих система   
Информациони инжењеринг   

* Кандидати који полажу пријемни испит П1 као друге две жеље могу да наведу студијске програме за које се полажу пријемни испити П1, П2, П3, П5, П6 и П9.


2. Пријемни испит П2
Саобраћај и транспорт   
Поштански саобраћај и телекомуникације   
Геодезија и геоинформатика
Чисте енергетске технологије   
Анимација у инжењерству   

* Кандидати који полажу пријемни испит П2 могу да наведу као друге две жеље студијске програме за које се полаже пријемни испит П2, П3, П5, П6 и студијске програме струковних студија за које се полаже пријемни испит П9.


3. Пријемни испит П3
Индустријско инжењерство   
Инжењерски менаџмент   
Производно машинство   
Механизација и конструкционо машинство   
Енергетика и процесна техника   
Техничка механика и дизајн у техници   


4. Пријемни испит П4
Графичко инжењерство и дизајн   


5. Пријемни испит П5
Инжењерство заштите животне средине   
Инжењерство заштите на раду   
Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара   


6. Пријемни испит П6
Грађевинарство    

* Пријемни испити П3, П4, П5 и П6 имају исти тест из математике а различите тестове склоности/логику. Уколико кандидат жели да као своје жеље наведе студијске програме за које се полажу пријемни испити П3, П4, П5 и П6 онда полаже један тест из математике и два или три теста склоности/логике.


7. Пријемни испит П7
Архитектура   

* Кандидати који раде пријемни испит П7 могу без додатног полагања да конкуришу и на студијски програм Грађевинарство.


8. Пријемни испит П8
Сценска архитектура, техника и дизајн   


9. Пријемни испит П9
Електротехника
Софтверске и информационе технологије