Predmet: Fizičko hemijski principi (17 - Z507)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..

Pružanje znanja studentima o ravnotežnim i dinamičnim procesima koji se dešavaju u heterogenom multikomponentnom sistemu na dodirnoj površini interreagujućih faza. Razvijanje sposobnosti studenata za aktivno korišćenje savremenih eksperimentalnih, numeričkih i fizičko-hemijskih metoda Razvijanje sposobnosti studenata za stalno proširivanje i traganje za novim saznanjima u kompleksnoj interdisciplinarnoj oblasti Inženjerstva zaštite životne sredine. -Razvijanje sposobnosti studenata u komunikaciji, pisanoj i usmenoj prezentaciji projektnih zadataka
Nakon završenog kursa studenti treba da budu u stanju da: -Na osnovu fizičko-hemijskih karakteristika zagađujućih supstanci objasne njihovu raspodelu između različitih medijuma životne sredine, - Obrade analitičke rezultate u nekom od statističkih softvera (npr. Excel), - Samostalno napišu izveštaj o eksperimentalnim rezultatima laboratorijskih procesa, -Napišu seminarski rad i usmeno prezentuju rezultate primenom Prezi ili Power Point softvera
Hemijska termodinamika i kinetika. Složena interakcija između zemljišta, vode, vazduha i biosfere. Precipitacija i rastvaranje. Perzistencija i degradacioni procesi u životnoj sredini. Fizičko-hemijski procesi na granici faza. Interreakcije između čvrste i tečne faze, čvrste i gasovite i tečne i gasovite faze. Koncepti kontaminacije hidrosfere i procesi fizičko-hemijskih tretmana. Novi materijali i nanomolekuli. Molekularne interakcije. Fotohemijski procesi. Brzina i kinetika kompleksnih reakcija. Principi koloidnih sistema. Fizičko hemijski procesi u funkciji Inženjerstva zaštite životne sredine.
Predavanja. Laboratorijske vežbe. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima i vežbama i da rezultate eksperimentalnih laboratorijskih vežbi prikažu u vidu izveštaja. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se sastoji iz dva dela: pismenog i usmenog. Pismeni ispit se može polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Peter Atkins, Julio De PaulaAtkin Physical Chemistry2006Oxford University PressEngleski
G. W. VanLoon, S. DaphyEnvironmental Chemistry2011Oxford University pressEngleski
Klečka, G. et al.Evaluation of Persistence and Long-Range Transport of Organic Chemicals in the Environment2000Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), PensacolaEngleski
Ivana Mihajlović, Mirjana Vojinović Miloradov, Dragan AdamovićPrimenjeni fizičko-hemijski principi u Inženjerstvu zaštite životne sredine2018FTN izdavaštvo, Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Seminarski raddada20.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Mihajlović dr Ivana
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Novaković dr Mladenka
Asistent - dr nauka

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Kovačević dr Srđan
Naučni saradnik

Laboratorijske vežbe